Showing 1 Result(s)
ม้าแข่ง
Pet Food

ม้าแข่งควรกินอาหารอย่างไร?

ม้า เป็นสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่นำมาแข่งกีฬาในระดับสากลได้ มีทั้งกีฬาแข่งความเร็วเฉพาะม้าและแข่งขี่ม้ากันเลยทีเดียว ถึงแม้ม้าจะเป็นสัตว์เท้ากีบและเคี้ยวเอื้องเหมือนโคกระบือ แต่ว่าการดูแลจะยุ่งยากกว่ามาก ยิ่งเป็นม้าแข่งยิ่งยากไปกว่าเดิมอีก และถ้าเป็นม้านำเข้าด้วยแล้วละก็ต้องประคบประหงมดูแลไม่ต่างจากลูกเลยทีเดียว เพราะม้าอาจมีปัญหาการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม หากปรับไม่ทัน ม้าอาจป่วยเสียชีวิตได้เลย การดูแลม้าแข่งต้องใส่ใจหลายด้าน ยิ่งเป็นเรื่อง อาหารม้าแข่ง ยิ่งต้องใส่ใจ เพราะจะแข็งแรงหรือไม่ก็มักจะอยู่ที่อาหารนี่เอง การให้ อาหารม้าแข่ง ม้าเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นหลัก โดยเฉพาะบรรดาหญ้าต่างๆ หากเป็นม้าตัวใหญ่มาก อาจต้องการอาหารมากถึงวันละ 40 กิโลกรัม แต่ถ้าเล็กหน่อย 20 กิโลกรัมก็น่าจะเพียงพอ แต่อาหารม้าแข่งจะมีแค่หญ้าอย่างเดียวไม่ได้ เพราะอาจต้องการสารอาหารพิเศษที่จะช่วยบำรุงให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น พร้อมที่จะลงสนามแข่งขัน ดังนั้นต้องมาดูปัจจัยการให้อาหารม้าแข่งกัน ว่าจะมีอะไรบ้าง อาหารหลักต้องเพียงพอ เน้นให้พวกหญ้าและฟางให้เพียงพอ การจะรู้ว่าเพียงพอไหมต้องคำนวณความต้องการอาหารจากน้ำหนักตัวของม้าก่อน จึงจะได้สัดส่วนของอาหารที่เหมาะสม ส่วนหญ้าที่ให้จะเป็นแห้งก็ได้ สดก็ได้หรือจะผสมกันทั้งสองอย่างก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าจะต้องหลีกเลี่ยงหญ้าบางประเภทเช่น หญ้าอัลฟัลฟ่า เพราะอาจเป็นอันตรายต่อม้าได้ อาหารเสริมเมื่อจำเป็น ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องให้อาหารเสริมเพิ่มเติม เพราะอาหารในกลุ่มนี้มักจะใส่พวกวิตามิน เกลือแร่หรือสารอาหารจำเป็นอย่างอื่นลงไปด้วย ช่วยให้ม้าได้รับสารอาหารที่คบถ้วนมากยิ่งขึ้น บำรุงระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายรวมทั้งยังช่วยให้ดวงตาและผิวหนังแข็งแรงมากขึ้นด้วย น้ำสะอาด ต้องเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้ม้าอยู่ตลอดเวลา สำหรับม้าน้ำหนัก 400 กิโลกรัม ต้องการดื่มน้ำในแต่ละวันมากถึง 20 ลิตรเลยทีเดียว …